Index to all operations

* < B C E F G I P S 

*

*>  (Grappa)

* < B C E F G I P S 

<

<$  (Grappa)
<$>  (Grappa)
<*  (Grappa)
<*>  (Grappa)
<|>  (Grappa)

* < B C E F G I P S 

B

bpel2xml  (BPMN2BPEL)
bpelComp2xml  (BPMN2BPEL)

* < B C E F G I P S 

C

chain  (Grappa)

* < B C E F G I P S 

E

edge  (Grappa)
eoi  (Grappa)
ex  (BPMN2BPEL)
ex_sm  (BPMNParser)

* < B C E F G I P S 

F

flElem  (BPMNParser)
flElemS  (BPMN2BPEL)
flow  (BPMNParser)
flowS  (BPMN2BPEL)

* < B C E F G I P S 

G

getSemRep  (Grappa)

* < B C E F G I P S 

I

indent  (BPMN2BPEL)

* < B C E F G I P S 

P

process  (BPMNParser)
processS  (BPMN2BPEL)
pSucceed  (Grappa)

* < B C E F G I P S 

S

seq2xml  (BPMN2BPEL)

* < B C E F G I P S